Ryggradsenhet

Ryggraden är en viktig del i rörelseapparaten och har två primära funktioner. Den mekaniska håller upp huvudet samt för över extremiteterna bål samt huvudets vikt ner till benen. Den neurologiska skyddar ryggmärgen och nerverna som går till bäckenet och benen.

På grund av den naturliga åldersprocessen tenderar strukturen och styrkan i benen, som utgör ryggraden, att avta. Detta leder till att diskarna förloar vätska och flexibilitet vilket i sin tur minskar deras kapacitet at dämpa stötar mot ryggkotorna och risken för smärta i ryggen ökar.

Behandlingar

På ryggradsenheten utförs de mest moderna och mindre invasiva teknikerna, som omfattar allt från smärtbehandling genom infiltrationer till de mest komplexa kirurgiska ingrepp såsom skolios- och tumöroperationer. Enheten använder såväl minimalt invasiva tekniker som endoskopiska undersökningar av ryggraden.

Beträffande degenerativa ryggsjukdomar, är enheten en referens vid användning och utveckling av dynamiska ryggradssystem, vilka i hög grad minskar interventionens aggressivitet och långsiktiga komplikationer. Användandet av dynamiska ryggradssystem hjälper till att förebygga en av de vanligaste komplikationerna vid ryggradskirurgi, kända som angränsande syndrom. Denna teknik underlättar att förbindelsen mellan det opererade området och det friska blir mer elastiskt, vilken möjliggör en progressiv belastning av ryggraden och tillåter en bättre livskvalitet hos patienter som genomgått en ryggradsoperation.