Área Quirúrgica

El Bloc Quirúrgic Central consta de 6 quiròfans equipats amb els recursos tècnics i humans per a realitzar les més noves tècniques de totes les especialitats quirúrgiques.


L'activitat anual és d'unes 6.500 intervencions

El Centre de Cirurgia Ambulatòria consta de 2 quiròfans i 2 boxes/sales de cures per a realitzar totes aquelles intervencions que no requereixen ingrés hospitalari.

L'activitat anual és d'unes 2.200 intervencions