Arritmias y electrofisiología

Aquest servei d'Electrofisiologia forma part de l'Institut Cardiovascular Sant Jordi i és dels més punters de la sanitat privada espanyola. Està compost per un equip multidisciplinari, que ofereix un tracte individualitzat i d'alt nivell tecnològic als pacients i s'ocupa de corregir els trastorns o alteracions del Ritme Cardíac com, per exemple, Arítmies, Ablacions, Col·locació Marcapassos, DAI, Cardioversions.

Compta amb servei d'urgències 24h.