Endoscopia Digestiva

El servei d'Endoscòpia Digestiva està format per un equip de professionals d'alt nivell que ofereix un tracte individualitzat i d'avançat nivell tecnològic als pacients. S'ocupa de realitzar un procediment mèdic que utilitza un sistema òptic per a poder veure en l'Interior del Tub Digestiu. Es denomina Gastroscòpia quan s'estudia el Tub Digestiu Superior (Esòfag, Estomac i Intestí Prim), i Colonoscòpia quan s'estudia el colon.

Compta amb servei d'urgències 24h.