Farmacia

El servei de Farmàcia Hospitalària és un Servei General Clínic integrat per un grup de professionals especialitzats amb l’objectiu de garantir l’ús correcte dels medicaments mitjançant el seguiment farmacològic i la gestió dels mateixos així com dels productes sanitaris.

Per tal de assolir aquesta tasca, els serveis oferts pel servei de Farmàcia son:

  • En l'Àrea Clinico-Assistencial: Selecció de medicaments i elaboració d’una guia farmacològica i d’equivalents terapèutics, elaboració de protocols, informació sobre medicaments, intercanvi terapèutic, control d’errors de medicació i validació de les prescripcions així com la identificació i vigilància de problemes relacionats amb els medicaments.
  • En l’Àrea Tècnica: Elaboració de formules magistrals, elaboració de nutricions parenterals (valoració i informació al pacient, disseny i seguiment) i medicaments estèrils, dispensació i control de farmacioles, dispensació a pacients ambulatoris, reemborsats de medicaments i control de lots i caducitats, així com la adquisició, recepció i gestió d’emmagatzematge.
  • En l’Àrea Assessora i Educativa: Formar part de la comissió de farmàcia i terapèutica i infeccions per la selecció de medicaments, informació d’alertes i novetats, comissió d’errors de medicació, centre d’informació de medicaments i resolució de consultes dels professionals sanitaris (dosificació, administració, interaccions, equivalents terapèutiques, etc.).