Hemodinamia Cardiovascular

El servei d'Hemodinàmia Cardiovascular forma part de l'Institut Cardiovascular Sant Jordi. Està compost per un equip multidisciplinari d'experts, que compta amb un alt nivell tecnològic, dedicat a l'Estudi i Tractament Anatòmic i Funcional del Cor o Artèries Coronàries, mitjançant la introducció de Catèters Prims a través de les artèries de l'engonal o del braç, evitant així la cirurgia extracorpòrea. Per exemple, tractament de l'Infart Agut amb Angioplàsties i, col·locació d'Sten.

Compta amb servei d'urgències 24h.