Hepatología

L'Hepatologia és una branca de la Gastroenterologia que s'ocupa de l'estudi del Fetge i de les seves malalties.