El Servei de Nefrologia cobreix totes les necessitats assistencials de pacients en processos relacionats amb el ronyó. Es treballa en consulta externa, hospitalització, urgències i UCI, amb la millor dotació de recursos humans i tecnològics.

La missió d'aquest servei és donar compliment als nostres objectius mitjançant processos, estratègies i mètodes multidisciplinaris amb altres professionals de l'Hospital per a garantir la màxima eficiència en els tractaments a oferir al pacient que presenti patologies sistèmiques, cardiovasculars, metabòliques, urològiques amb implicació del ronyó.

 • Seguiment diari de totes les interconsultes de Nefrologia de la resta de Serveis de l'Hospital fins a la curació i alta dels pacients.
 • Col·laboració interdisciplinària amb els metges i infermeres de l'Hospital.
 • La Nefrologia té criteris i camps d'acció que només poden practicar-se en el mitjà hospitalari.

Patologies

 • Fracàs Renal Agut de qualsevol etiologia: 2a alteracions metabòliques, Nefrotoxicitat per contrast o fàrmacs, rabdomiolisis per "crash síndrome" o drogues, obstructiu, insuficiència cardíaca, post cirurgia, isquèmic, infeccions agudes, malalties hematològiques, post trasplant medul·lar o tractaments oncològics, etc.
 • Malaltia Renal Crònica.
 • Glomerulopaties tant primàries com secundàries a malalties Sistèmiques: Lupus Eritematós, Conectivopaties. Síndrome de Sjögren i altres processos reumàtics, disproteinemias, gammapaties monoclonals, mieloma, amiloidosis, neoplàsies, síndrome hemolítica urèmica, vasculitis, alteracions renals en infeccions, trastorns vasculars, nefropatia diabètica, cardiopaties, insuficiència cardíaca congestiva, malaltia hepàtica, aterosclerosi, ronyó en ancians...
 • Nefropaties Intersticials: nefropatia úrica, per liti, hiperoxaluria, necrosi papil·lar, ronyó medul·lar en esponja, pielonefritis per reflux, tumors…
 • Nefropaties Tubulars: acidosis tubular proximal i distal, hipercalciurias...
 • Nefropaties congènites i hereditàries: cèl·lules falciformes, poliquistosis de l'adult, síndrome d’Alport, malaltia quística medul·lar, malaltia de Fabry, cistinosis, síndrome de Gaucher...
 • Nefropaties tòxiques.
 • Litiasi renal i estudis metabòlics: Litiasi úrica, oxalat càlcic, cistinuria, coraliforme...
 • Hipertensió Arterial: Essencial, vasculorenal, embaràs.
 • Alteració renal en l'embaràs
 • Patologia associada a trastorns hidroelectrolítics: hiponatrèmia, trastorn hipoosmolar, hipernatremia, deshidratació, acidosis i alcalosis metabòlica, alteracions del potassi, edema i utilització de diürètics.

Tècniques

 • La biòpsia renal es realitza en RX perquè és ecodirigida.
 • Sessions d'hemodiàlisis estàndard o combinades.
 • Sessions de UF aïllada.
 • Diàlisi peritoneal.