Unidad de Cardio-Imagen

La Unitat de Cardio-Imatge tracta de millorar el diagnòstic de les Malalties Cardíaques amb tècniques no invasives "més ràpides" i que estableixen millor les pautes posteriors de tractament.