Unidad de Vigilancia Monitorizada (Semicríticos)

Es tracta d'una unitat de nivell intermedi entre l'Unitat de Cures Intensives i la Planta d'Hospitalització convencional.

Disposa de 7 habitacions individuals i està dotada de tota la tecnologia necessària per al diagnòstic i tractament de processos de salut que requereixen una vigilància i cura especial.

El personal que treballa a l'unitat, metges i equip d'infermeria, estan especialitzats i altament qualificats pel maneig de processos crítics.

El règim de visites és més ampli que a l'Unitat de Cures Intensives i els familiars reben informació periòdica de l'evolució dels pacients.