Unidad Patológica de la Aorta

Aquest servei forma part de l'Institut Cardiovascular Sant Jordi i està compost per un equip d'experts d'alt nivell professional, que es dedica al diagnòstic i tractament de malalties de l'Artèria i de la Vàlvula Aòrtica. Per exemple, Alteracions de la Artèria Aorta, Alteracions de les Vàlvules del Cor, Síndrome de Marfan, Cardiopaties Congènites.