Hospital El Pilar - Grupo Quirónsalud, fundada l'any 1893, en uns terrenys del barri barceloní de Sant Gervasi, es va crear com a una institució privada sense ànim de lucre, sota la propietat i gestió de la Congregació de Germanes de la Caritat de Santa Anna.

Al llarg de la seva història, la clínica va formar part d'un grup assistencial més ampli, juntament amb el Sanatori de Ntra. Sra. del Rosari a Madrid i la Casa de Salut a València i d'altres instal·lacions sanitàries als països en vies de desenvolupament. Constava inicialment de diversos pavellons aïllats. La seva missió fundacional era la de donar assistència als mariners i als pobres de la ciutat.

Amb successives ampliacions i remodelacions, en els anys 80 va adoptar l'estructura de dos pavellons de cinc plantes comunicats entre si, i dotats dels serveis i de la tecnologia actual. Al gener de 2008, l'Institut Cardiovascular Sant Jordi (ICSJ) adquireix la Clínica del Pilar, traslladant els seus professionals i tecnologia a les instal·lacions de la clínica. Aquest fet va suposar una important aposta de futur per a potenciar i ampliar els diferents serveis i consolidar la seva situació com a centre hospitalari de referència a Barcelona.

La tradicional missió del Hospital El Pilar - Grupo Quirónsalud i el ICSJ ha sigut i és aconseguir una atenció integral al pacient, des del punt de vista humà y assistencial, tancant així el cercle de millora contínua, com es fa en els processos de qualitat. La clínica és un centre d'excel·lència, orientat al pacient, amb gran projecció a la seva comunitat i format per un conjunt de professionals que estan compromesos amb aquests principis. Els valors que conformen el nostre senyal d'identitat són: la qualitat, l'atenció individualitzada i l'excel·lència sanitària. Tot això unit a l'alta qualificació del seu equip facultatiu, que compta amb moderns medis tècnics al servei del pacient.