L'horari de visites és de 8 a 22 hores.
Amb la finalitat de preservar el descans dels malalts, preguem que el nombre màxim de persones que visiten a un pacient sigui de 2 o 3, i demanem silenci en els espais comuns.

Per a evitar causar molèsties als pacients, preguem no utilitzar telèfons mòbils en les zones amb senyal de prohibició ni en les àrees comunes.