L'Hospital El Pilar, ​​del Grup Hospitalari Quironsalud, és un hospital líder d'al sector sanitari privat a Espanya gràcies a l'alta qualitat del seu servei assistencial en un entorn que combina l'atenció personalitzada amb el suport de l'última tecnologia. Aquest centre recull, fruit de les línies estratègiques de la companyia, la Seguretat del Pacient com una línia prioritària d'actuació, aplicant la gestió de riscos als processos realitzats en la seva cartera de serveis.


Els objectius de la Política de Seguretat del pacient són:


 • Prevenir l'ocurrència d'esdeveniments adversos en el procés d'atenció mitjançant el desplegament de metodologies científicament provades i l'adopció de barreres de seguretat.
 • Analitzar els esdeveniments adversos que es produeixen en els centres per tal de reduir-los.
 • Crear una cultura de seguretat al voltant de l'atenció de l'pacient que impregni tots els actes, procediments i projectes dels centres.


PRINCIPIS DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DEL PACIENT


 • La política de Seguretat de l'Pacient està integrada amb el Sistema de Gestió de la Qualitat de la Companyia.
 • L'enfocament d'atenció està centrat en el pacient.
 • Involucra a tots els professionals i impregna tots els actes, projectes i àrees dels centres per tal de crear una cultura basada en la seguretat de l'pacient.
 • Té una visió no punitiva, de manera que promou la comunicació dels incidents i esdeveniments adversos, tant per part dels professionals com dels propis pacients, garantint la seva confidencialitat.
 • La informació recollida a les notificacions d'incidents i esdeveniments s'utilitzarà per a l'avaluació, priorització i gestió dels riscos que puguin afectar la seguretat de l'pacient.
 • Garanteix el compliment dels requisits legals.
 • Inclou el compromís per a la revisió periòdica de el sistema i la millora contínua de la seva eficàcia.
 • S'articula mitjançant metodologies i eines basades en la millor evidència científica disponible.
 • Utilitza indicadors per mesurar els resultats de la seguretat de l'pacient, prioritzant l'ús de definicions consensuades per societats científiques i grups d'experts per garantir un procés de benchmarking adequat.