El cap de la Unitat de Ginecologia de l'Hospital El Pilar i director del J. Torrent Institute de Cirurgia Oncològica, el Dr. Juan José Torrent ha estat nomenat membre del Grup Espanyol de Cirurgia Oncològica Peritoneal (GECOP) de la Societat Espanyola d'Oncologia Quirúrgica (SEOQ).

Es tracta del primer ginecòleg especialista en cirurgia oncològica que entra en aquest grup dedicat a l'estudi i el tractament de la carcinomatosi peritoneal i els tumors peritoneals primaris mitjançant cirurgia citoreductora i quimioteràpia intraperitoneal perioperatòria.

La carcinomatosi peritoneal és un tipus de tumor localitzat a la cavitat abdominal. Rares vegades es tracta d'un tumor primari sinó que freqüentment s'observa la fase avançada (metastàtica) d'un tumor primari de còlon, ovari, gàstric o del mateix peritoneu.

L'efecte de la quimioteràpia convencional en aquest tipus de tumors és limitat a causa de l'extensa superfície que ocupen i de la poca vascularització de l'àrea afectada. A més, eventualment els tumors peritoneals recurrents es tornen resistents als quimioteràpics administrats sistèmicament.

El Dr. Torrent és especialista en la cirurgia de citoreducció més l'aplicació de quimioteràpia hipertèrmica intraperitoneal intraoperatòria (en les seves sigles en anglès HIPEC) com a millor opció terapèutica amb finalitat curativa de la carcinomatosi peritoneal. També ha estat el primer cirurgià a Espanya a realitzar la tècnica PIPAC, quimioteràpia intraperitoneal amb aerosols pressuritzats, en pacients amb carcinomatosi peritoneal no operable. En aquests casos, l'aplicació de la PIPAC es considera un tractament pal·liatiu que ofereix bons resultats clínics en qualitat de vida.

Sobre el GECOP

El Grup Espanyol de Carcinomatosi Peritoneal neix com l'agrupació natural d'aquells programes o serveis quirúrgics espanyols dedicats a l'estudi i el tractament de la carcinomatosi peritoneal i els tumors peritoneals primaris mitjançant cirurgia citoreductora i quimioteràpia intraperitoneal perioperatòria.

El tractament de casos seleccionats de carcinomatosi peritoneal o tumors peritoneals primaris amb intenció radical és avui una realitat assistencial científicament avalada, superada ja una llarga etapa en què aquesta teràpia va romandre en el context de la investigació clínica. La seva alta complexitat tècnica, corba d'aprenentatge i necessitat de recursos assistencials requereix idealment una concentració en centres de referència que comptin amb cirurgians amb un interès i dedicació preferencial a aquesta patologia, una formació específica i una experiència clínica contrastada. D'altra banda, es requereix una experiència i coneixement profunds de la malaltia per poder seleccionar aquells pacients que es beneficiaran d'aquesta estratègia terapèutica combinada. Aquesta acurada selecció marca la clau de l'èxit terapèutic.