La carcinomatosi peritoneal representa la fase avançada (metastàtica) d'un tumor primari localitzat a la cavitat abdominal -colon, ovari, estómac, peritoneu-. Es tracta de la disseminació de nòduls tumorals malignes dins d'aquesta zona. Els tumors d'origen que provoquen la carcinomatosi peritoneal són el càncer de còlon, ovari, apendicular, gàstric, i el mateix peritoneu.

Segons dades de la SEOM, "en càncer de còlon, el 20-35% de les recaigudes afecten el peritoneu". Per la seva banda, el 70% de diagnòstics de càncer d'ovari (estadi III) ja es presenten amb carcinomatosi peritoneal i en el 20% de càncers gàstrics

Cirurgia d’alta complexitat en mans expertes

Davant d'aquestes xifres i per l'enorme transcendència i protagonisme de la cirurgia per a l'abordatge d'aquests pacients, J. Torrent Institute Surgical Oncology ha posat en marxa la primera unitat de referència de Carcinomatosi Peritoneal a Barcelona a l’Hospital El Pilar - Grupo Quirónsalud. La Unitat està integrada per un equip internacional i multidisciplinari (cirurgians, oncòlegs mèdics, patòlegs, radiòlegs i especialistes en ginecologia i de l'aparell digestiu), dirigida pels Drs. Juan José Torrent, cirurgià oncològic ginecològic i el Dr. François Quenet, cirurgià oncològic digestiu que afirmen que "la carcinomatosi peritoneal és una malaltia que confereix al pacient un pitjor pronòstic i qualitat de vida que altres localitzacions metastàtiques". Per això, prossegueix el Dr. Torrent "cal que aquests pacients siguin conscients de la importància del tractament quirúrgic. Es tracta d'una cirurgia molt complexa que requereix molta experiència i per descomptat, una formació molt especialitzada".

Segons dades de la SEOM, les taxes reals de la incidència de la carcinomatosi peritoneal es desconeixen (si és d'origen primari és molt infreqüent) perquè és la disseminació d'un tumor primari i, les xifres se situen a la baixa perquè és difícil de diagnosticar en les seves fases inicials. Per aquesta raó, la carcinomatosi peritoneal es considera, en si mateixa, una fase metastàtica d'un tumor primari.

Els tumors d'origen primari on hi ha major incidència de carcinomatosi peritoneal i es disposa de dades són el càncer de còlon, ovari, apendicular, gàstric, i del mateix peritoneu. S'estima que el 20-35% dels pacients amb càncer de còlon desenvoluparan carcinomatosi peritoneal durant el procés de la malaltia. En càncer d'ovari, la incidència és molt més alta, del 80%, i en càncer d'estómac (gàstric) la incidència arriba fins al 20% inicialment i el 30% a recidives.

Quimioteràpia intraperitoneal per millorar la supervivència

La cirurgia de citoreducció més l'aplicació de quimioteràpia hipertèrmica intraperitoneal intraoperatòria (en les seves sigles en anglès HIPEC) és la millor opció terapèutica amb finalitat curativa. Aquest tractament consisteix a extirpar el tumor i els implants tumorals intraabdominals mitjançant cirurgia i, posteriorment, s'aplica una dosi de quimioteràpia a alta temperatura (42º C) i localitzada dins de la cavitat abdominal. El 40% dels pacients sotmesos a aquest tractament sobreviu als 5 anys i el 85% milloren la seva qualitat de vida i la supervivència mitjana.

Una altra tècnica de quimioteràpia intraperitoneal, aquesta en forma d'aerosol, és la PIPAC que permet reduir el volum del tumor donant opció a practicar posteriorment una cirurgia citoreductora o bé, com a tractament pal·liatiu en aquells casos on la cirurgia no sigui viable. La tècnica PIPAC (Pressurized intraperitoneal Aerosol Chemotherapy) introdueix la quimioteràpia intraperitoneal mitjançant un aerosol, i els fàrmacs s'estenen dins de la cavitat abdominal de manera homogènia i localitzada.

El Dr. Torrent és el primer cirurgià a Espanya a realitzar la tècnica PIPAC, i segons afirma, "la gran aportació de la quimioteràpia PIPAC és que, tot i ser considerada una tècnica experimental, ofereix una alternativa de tractament per a pacients refractaris a quimioteràpies prèvies". En aquests casos, l'aplicació de la PIPAC es considera un tractament pal·liatiu que ofereix bons resultats clínics en qualitat de vida. Segons el Dr. Torrent "hi ha un grup de pacients que porten diverses PIPAC i fan vida normal. Com que no podem operar amb intenció curativa amb aquest tractament mantenen una bona qualitat de vida".

Font: JTI Surgical Oncology
Etiquetes: càncer d'ovari, cirurgia oncològica