een oppervlakte van 22 000 m2

120 kamers (waaronder vier suites met zitkamer)

Vijf operatiekamers

Revalidatie- en fysiotherapieruimte

Ruimte voor patiënten met cardio-respiratoire stilstand

Dagkliniek Oncologie

Laboratorium voor klinische analyses

Pathologisch anatomisch laboratorium

Laboratorium voor klinische analyses

Laboratorium voor moleculaire biologie

Farmacokinetisch laboratorium

Laboratorium voor polysomnografie (Slaapeenheid)

Laboratorium voor radiofarmacie

43 kamers voor dagpatiënten

Gratis parking

Vergaderzaal

Behandelkamer Endoscopie

Extractiekamer

Afdeling Intensieve Zorgen voor volwassenen

Spoedgevallendienst dag en nacht beschikbaar

Breng een bezoek aan onze eenheid Oncologie