Per a un bon control de les al·lèrgies s'han d'establir unes mesures de prevenció correctes que variaran segons la causa que provoqui cada al·lèrgia.