Les manifestacions clíniques del nostre cos després de la picada dels himenòpters poden ser:
Picada aïllada (una sola picada):

 • Sense reacció.
 • Reacció local gegant (inflamació de més de 10 cm). La persona que ho pateix pot ser al·lèrgica o no.
 • Reacció sistèmica o anafilàctica. La persona que ho pateix pot ser al·lèrgica o no (la majoria ho són).

Picada múltiple (més de 50 picades de cop): El verí de les abelles pot tenir un efecte tòxic (destrucció de teixits i lesions en fetge, ronyons, cervell ... fins al xoc, coma i finalment la mort). Dosi letal: centenars - milers de picades (depèn del pes de la persona).

Què és l'al·lèrgia?
És una reacció anormal del nostre sistema defensiu. El nostre cos fabrica immunoglobulina E (IgE) contra el verí d'abella. Una persona mai desenvolupa una al·lèrgia a la primera picada. Serà en les futures exposicions al verí (picades) quan la IgE desencadenarà la reacció al·lèrgica.

Reaccions al·lèrgiques sistèmiques o anafilàctiques

 1. Grau 1: urticària, pruïja, malestar, ansietat
 2. Grau 2: opressió toràcica, nàusea, vòmit, diarrea, dolor abdominal
 3. Grau 3: dispnea, sibilàncies, disfàgia, ronquera, presíncope
 4. Grau 4: hipotensió, col · lapse, incontinència esfínters, cianosi
 5. Mort

Mortalitat per al·lèrgia a himenòpters (abelles i vespes):

 • La majoria de morts (80%) són degudes a una sola picada.
 • Les picades mortals predominen a cap, coll o gola.
 • La majoria de morts (> 60%) tenen lloc en la primera hora de la picada.

Al·lèrgia al verí d'abella i els apicultors:

 • El risc de reacció al·lèrgica per picada d'abella augmenta segons el nombre de picades: com més picades, més risc. Per tant: els apicultors tenen un risc elevat de patir aquesta al·lèrgia.
 • És una al·lèrgia que pot desaparèixer per si sola, ja que les picades constants podien provocar una desensibilització natural. Varia segons nombre i freqüència de picades: els menys picats tenen major risc de desenvolupar una al·lèrgia.
 • S'han detectat un nombre més gran de malalts entre els familiars d'apicultors i apicultors no professionals.
 • L'al·lèrgia pot aparèixer en qualsevol moment, però la majoria la manifesten en els dos primers anys d'apicultura o un cop acumulades més de 50 picades d'abella. Els símptomes acostumen a manifestar-se amb les primeres picades de primavera (després d'uns mesos sense picades)

Quan hem de sospitar d'una possible al·lèrgia (no cal que apareguin tots els símptomes):

 • Molèsties anormals amb poques picades (potser una de sola).
 • Molèsties anormals de manera immediata a la picada (minuts).
 • Malestar general amb picor a palmells, plantes, genitals, cap.
 • Erupció vermellosa extensa a la pell.
 • Dificultat per respirar potser amb molèstia a la gola, afonia o dificultat per empassar.
 • Debilitat extrema amb incapacitat per estar dret.
 • Inflor exagerat en el lloc de la picada o a distància (llavis, parpelles, mans ...).
 • Si es dóna el cas: caldrà avisar urgentment (metge, CAP, hospital ...) i consultar l'al · lergòleg abans de poder tornar a ser picats per les abelles.

Tractament de l'apicultor al·lèrgic

 • S'aconsella abandonar apicultura, però si no és possible:
 • Augmentar les mesures de protecció personal.
 • Saber què fer en cas de picada.
 • Vacunació (immunoteràpia).
 • Medicaments disponibles en cas de picada:
 • AMONÍAC (Afterbite ®) o GEL (o alguna cosa fred a l'abast)
 • ANTIHITAMÍNIC (Comprimits). D'efecte limitat, triga 30 minuts a actuar.
 • CORTICOESTOIDE (Comprimits). D'efecte limitat, triga alguns minuts en actuar en funció del tipus de corticoestoide que utilitzi. Indicats en cas d'edema.
 • ADRENALINA. Cal injectar-i el seu efecte és molt ràpid. L'apicultor notarà com es frena la sensació d'ofec, la hipotensió i l'expansió de l'edema. Tot i així la ADRENALINA té efectes secundaris indesitjables com ara: tremolor, ansietat, sudoració, palpitacions, mal de cap ... A dosis altes pot provocar una crisi hipertensiva / angina de pit / infart de miocardi.

A nivell comercial la ADRENALINA es comercialitza amb el nom de Altellus ® o Jext ®. Indicacions d'ús:

 • Retirar tap
 • Subjectar autoinjector per la part mitjana
 • Col·locar extrem negre a part EXTERNA de la CUIXA, en angle recte (mai a la natja)
 • Pressionar enèrgicament
 • Mantenir clavat 10 segons

Tractament a les reaccions locals gegants:
FASE INICIAL:

 • Fred local
 • Antihistamínics orals

FASE RETARDADA:

Corticoides orals (3-5 dies)

 1. Si la picada és a la boca cal consultar al metge i quedar en observació pel risc d'obstrucció de via aèria superior (asfíxia).
 2. Vacuna o Immunoteràpia
 • Fase d'inici: administració subcutània de dosis creixents de verí fins 100-200 mcg
 • Fase de manteniment: Dosi / 4-6 setmanes durant 5 anys. Eficàcia: 80-95%

Vacuna en apicultors

 • S'ha de fer en tots els apicultors que hagin presentat reacció al·lèrgica sistèmica moderada-greu. En altres circumstàncies cal avaluar el cas concret.
 • No anar a les abelles fins a iniciar la vacuna i arribar a la dosi de manteniment.
 • En apicultors s'aconsella dosis doble (200 mcg verí / injecció).
 • Es pot fer una picada controlada abans de tornar a recollir mel (ja iniciada vacuna).

Cal ser molt prudent pel risc de picada múltiple.

 • Màxima protecció
 • No anar sol o portar mòbil i / o avisar a on som
 • Tenir adrenalina a mà

La vacuna ha de durar un mínim de 5 anys.

 • Però es pot mantenir mentre es practiqui apicultura.
 • Passats els 5 anys es pot optar per autoprovocar 1-2 picades / setmana per mantenir protecció (a l'hivern: 1/mes o bé reiniciar vacuna).
 • El major risc de reacció es presenta amb les primeres picades de la nova temporada.
 • La vacuna permet, en la gran majoria de casos, reincorporar-se a l'apicultura amb seguretat.

Què cal que faci l'apicultor en cas d'accident apícola (picada d'abella) amb altres persones implicades? Valorar el tipus de reacció:

 • Reacció local gegant:
 1. Aplicar amoníac.
 2. Povidona iodada.
 3. Si pica molt malgrat amoníac: Antihistamínic oral.
 4. Si hi ha edema associat pot prendre un corticoestoide per via oral o injectat.
 5. Consultar metge si augmenta amb el pas de les hores.
 • Reacció general:
 1. Si no tenim nocions de socorrisme: avisar! (112)
 2. Valorar estat general: respiració, pols, consciència.
 3. Si urticària: antihistamínic oral
 4. Si dolor (picada múltiple): analgèsic o antiinflamatori oral.

Altres mesures (corticoide oral, Adrenalina) només hauran de ser usades per persones amb coneixements suficients.