Els fongs són éssers vius consistents en xarxes microscòpiques de filaments. Viuen sobre la vegetació, però també colonitzen i degraden nombrosos substrats com paper, cuir, aliments, farina, palla, llenya, fruits secs, pintures, etc... i formen part del "pols de la casa". Els fongs es reprodueixen per espores. Aquestes són partícules microscòpiques capaces de flotar en l'aire i de penetrar a les vies aèries, on provoquen símptomes si la persona que les inhala és al·lèrgica.

Hi ha espores que requereixen aigua lliure (pluja, inundació) per propagar-se i d'altres les porta el vent quan baixa la humitat (són les que causen al·lèrgia).

Les estacions pitjors pels pacients són l'estiu i la tardor, encara que un 80% presenta símptomes tot l'any. Les espores són molt més abundants en l'atmosfera que els pòl·lens, si bé la seva al·lergogenicitat és inferior.

És important el medi en què es mou el pacient: s'han de tenir presents les condicions interiors de l'hàbitat, les de la zona (cultius com cereals o fruita, indústries com deshidratadores d'alfals o farineres ...) i la professió (adober, forner, avicultor, emmagatzematge de gra o de fruita, contacte amb palla...). Alguns fenòmens meteorològics (vent, tempestes) provoquen augments d'espores a l'atmosfera.

Els fongs que més sovint causen al·lèrgia són Alternaria i Cladosporium (sobretot a l'exterior); Aspergillus i Penicillium (bàsicament d'interior).

Normes ambientals per als pacients al·lèrgics a fongs:

Evitar llocs o coses infestades amb fongs com subterranis, bodegues, fullaraca, tallar gespa, pallers...

  • Evitar humitat a casa superior al 40% (és aconsellable controlar-la amb un higròmetre) utilitzant, si cal, deshumidificadors o aire condicionat (que estigui net).
  • És important ventilar la casa diàriament, també a l'hivern, i tenir una calefacció que no provoqui condensació (vidres mullats per dins).
  • Han de ventilar els banys i la cuina, evitant que la humitat passi la resta de la casa.
  • Vigilar que no es formin fongs darrere de mobles, dins dels armaris, lavabos, cuina...
  • No és aconsellable tenir plantes d'interior ja que la terra humida acumula fongs.
  • No és bo segar la gespa ni manipular restes vegetals.
  • Treure de casa (o aïllar adequadament) coses que acumulin fongs com gra, farina, fruits secs, patates, palla...