AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA: Nasal, Ocular o bronquial

 • Proves cutànies diagnòstiques de sensibilització: prick test.
 • Estudis de funció pulmonar mitjançant espirometria basal, forçada i prova broncodilatadora.
 • Estudis d'inflamació bronquial mitjançant determinació de Oxido Nítric exhalat.
 • Prova d'exposició / provocació conjuntival específica amb al·lèrgens.
 • Consell i mesures ambientals.
 • Educació per asmàtics.
 • Immunoteràpia amb aeroal·lèrgens.

AL·LÈRGIA A MEDICAMENTS:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, intradermoreacció, patch test.
 • Proves diagnòstiques d'exposició / provocació controlada amb medicaments orals.
 • Proves diagnòstiques d'exposició / provocació controlada amb medicaments parenterals.
 • Desensibilització amb medicaments.

AL·LÈRGIA A ALIMENTS, LÀTEX i ADDITIUS ALIMENTARIS:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, prick by prick, patch test.
 • Proves diagnòstiques d'exposició / provocació controlada amb aliments.
 • Proves diagnòstiques d'exposició / provocació controlada amb additius.
 • Proves diagnòstiques d'exposició / provocació controlada amb làtex.
 • Consell dietètic i normes per a educació de pacients amb al·lèrgia alimentària.
 • Normes per a educació de pacients amb al·lèrgia al làtex.

ANAFILAXI I AL·LÈRGIA A HIMENÒPTERS:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick i intradermorreacció.
 • Estudis diagnòstics protocol·litzats (proves in vitro i in vivo).
 • Normes d'educació per a pacients amb anafilaxi.
 • Prescripció d'immunoteràpia específica amb verí d'himenòpters.

ÀREA DE CONTACTE / DERMATITIS

 • Estudis diagnòstics protocol·litzats.
 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, prick by prick, patch test.
 • Bateria de proves epicutànies mitjançant pegats oberts i oclusius.
 • Proves d'exposició.
 • Prova del glaçó de gel.
 • Prova d'immersió en aigua freda / calenta.
 • Normes per a educació de pacients amb urticària i dermatitis al·lèrgica.