AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA: Nasal, Ocular o bronquial

 • Rinitis al·lèrgica i no al·lèrgica
 • Rinosinusitis
 • Conjuntivitis al·lèrgica
 • Asma al·lèrgica i no al·lèrgica
 • Asma induït per exercici
 • Asma en situacions especials (embaràs, esportistes, difícil control, etc)
 • Asma laboral / ocupacional / professional
 • Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica, etc.

AL·LÈRGIA A MEDICAMENTS

 • antibiòtics
 • Altres anti-infecciosos
 • Analgèsics i antiinflamatoris no esteroïdals
 • antiinflamatoris esteroïdals
 • Pèptids, proteïnes i hormones (insulina, Heparines, etc)
 • Anestèsics generals i locals etc.

AL·LÈRGIA A ALIMENTS

 • Proteïnes de llet de vaca
 • Ou i fraccions proteiques
 • Làtex i aliments relacionats
 • Mariscs (crustacis, cefalòpodes, etc)
 • Peixos, Anisakis simplex
 • Fruits secs, fruites, cereals, carns, verdures, llegums.
 • Additius, etc.

URTICÀRIA-ANGIEDEMA, ANAFILAXI i AL·LÈRGIA A HIMENÒPTERS

 • urticària aguda
 • urticària crònica
 • urticàries físiques
 • Anafilaxi (reacció al·lèrgica severa) induïda per aliments, medicaments ...
 • Anafilaxi induïda per exercici
 • anafilaxi idiopàtica
 • Hipersensibilitat a verí d'abella
 • Hipersensibilitat a verí de vespa
 • Hipersensibilitat a mosquit
 • Altres himenòpters, altres insectes
 • Deficiència de C1-inhibidor etc ..

ÀREA DE CONTACTE / DERMATITIS

 • Urticària de contacte
 • Dermatitis al·lèrgica de contacte
 • dermatitis ocupacional
 • Dermatitis atòpica etc.

ALTRES: al·lèrgia a làtex ...