La cirurgia bariàtrica o cirurgia de l'obesitat consisteix en una intervenció quirúrgica sobre l'aparell digestiu que té com a objectiu obtenir pèrdues de pes significatives i duradores.