El bypass gàstric laparoscòpic: És una tècnica mixta que combina una restricció quirúrgica de l'estómac i una disminució en l'absorció dels aliments mitjançant un bypass de l'intestí.

Gastrectomia en Màniga laparoscòpica: Consisteix en la resecció quirúrgica del 75-80% de l'estómac, en sentit vertical, produint un efecte restrictiu, generant una disminució en la ingesta d'aliments, amb sacietat precoç i una disminució de la gana.