• Implantologia avançada: Pacients especials amb poca disponibilitat d'os.
  • Cirurgia guiada 3D.
  • Implants zigomàtics.
  • Cirurgia preprotèsica.