• Disposa de laboratori.
  • Radiologia (Ressonància Magnètica, TAC,...).
  • Consultes externes.
  • Servei d'anestesiologia.
  • Quiròfans.
  • Servei de rehabilitació.
  • Urgències 24 hores.