Instal·lacions: Àrea de magatzem amb un zona específica per als assajos clínics; Zona neta per a l'elaboració de mescles estèrils i citostàtics; àrea de farmacotècnia; àrea de despatxos i gestions administratives.


  • Unitat de mescles intravenoses.
  • Elaboració de citostàtics i nutricions parenterals.
  • Unitat de reenvasat en dosi unitàries i farmacotècnia.
  • Unitat de dispensació ambulatòria.
  • Dispensació en dosis unitàries.
  • Unitat d'Atenció farmacèutica.
  • Unitat de farmacocinètica.
  • Gestió de compres i de consums.
  • Gestió de qualitat i Seguretat del pacient.

És molt important que porti sempre una llista actualitzada de la medicació que pren de forma habitual i consulti qualsevol dubte relacionat amb el seu tractament.