Laboratorio Análisis ClínicosImagen en alta resolución. Este enlace se abrirá mediante lightbox, puede haber un cambio de contextoLaboratori totalment informatitzat amb consulta de resultats per la pàgina web.

Personal

  • Direcció Tècnica
  • Administració
  • Personal Labco grup General Lab

Instal·lacions

  • Recepció/secretaria
  • Sala d'espera
  • 2 boxs d'extracció
  • Laboratori d'urgències totalment informatitzat.