La determinació de certes determinacions biològiques requereix una preparació prèvia per part del pacient (dejuni, dieta prèvia, medicació, ...) i per altra banda, algunes mostres són recollides per part del pacient en el propi domicili (orina, femta, ...). Queda a disposició del pacient un díptic on consta la Informació d'interès per als usuaris, així com les normes de recollida de les mostres.

Davant de qualsevol dubte sobre les condicions de l'analítica i / o la seva recollida de mostra s'aconsella consultar amb el laboratori.

De manera general es recomana un mínim d'hores en dejú per a les proves de laboratori.