El Laboratori presta el servei propi de l'àmbit hospitalari, atenent les sol·licituds de totes les especialitats de l'hospital.

El laboratori obté els resultats i participa en la interpretació de la informació útil per al pacient, tant en la prevenció com en el diagnòstic, pronòstic, control de l'evolució de la malaltia i monitoratge de la resposta al tractament