Seguiment de resultats de les diferents determinacions en processos clínics concrets.