Les tècniques dels processos de laboratori estan regulades per la normativa ISO i per la Llei de Protecció de Dades.