• Departament d'Anàlisis Clíniques.
  • Departament de Banc de Sang i Teixits.