• Departament d'Anàlisis Clíniques.
  • Departament de Microbiologia i Parasitologia.
  • Departament de Banc de Sang i Teixits.