Logo ... Què? LOGOPEDA!
El logopeda és el professional de la salut que s'encarrega de la detecció, diagnòstic, tractament, assessorament, docència i investigació de les àrees de la comunicació humana i les seves alteracions.

Quan puc visitar un logopeda?
Si tens sospites que hi ha un problema en el llenguatge, en la parla, en la deglució, l'audició o la comunicació demana la valoració de l'logopeda.

La detecció precoç és fonamental. Està comprovat que "esperar que ...", "ja parlarà ..." pot agreujar el problema.

Que li oferim?
Coordinació amb un ampli quadre mèdic.
Assessorament logopèdic especialitzat.
Valoració logopèdica.
Diagnòstic logopèdic.
Tractament logopèdic individualitzat.
Quines àrees treballem?
La millora de la pronunciació dels fonemes. (R, S, K ...)
Les dificultats en l'accés a l'lèxic.
La millora de la comprensió de l'entorn.
Treballar en les dificultats de la lectura i de l'escriptura (dislèxia i disgrafia).
La millora en el to, timbre i melodia de la seva veu.
Els problemes o les dificultats amb l'alimentació.
Les dificultats de la influència de la parla.
Potenciar / augmentar llenguatge i parla.
Malalties neurodegeneratives (Parkinson, Alzheimer ...)
Afàsies.
Qui pot anar a l'logopeda?
Qualsevol persona: nen, adolescent i adult.