La logopèdia és la disciplina sanitària que diagnostica, evalua i rehabilita, els problemes, disfuncions, retards o trastorns que es presenten en la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució.