El Servei de Ginecologia i Obstetrícia es troba a la 4a planta de l'Hospital, amb accés des del passeig Rubió i Ors.

En aquesta àrea es disposa de vuit consultoris que permeten atendre les pacients que acudeixen a consultes externes programades i a consultes sense hora i també la realització de proves de diagnòstic ginecològic per la imatge.

Així mateix estem vinculats als serveis d'hospitalització, unitats quirúrgiques, radiodiagnòstic, laboratori i especialment a la Unitat d'Atenció al Nounat que comparteix l'assistència del nounat a la sala de parts i les cures bàsiques i intermedis per a aquells nounats que requereixen vigilància i atenció mèdica, però que no es troben greus.