• Clínica psicològica general.
  • Malalties psicosomàtiques.
  • Psicoprofilaxi quirúrgica (nens i adults).
  • Treball grupal (malalties orgàniques cròniques limitants).