IMG_9934


Llits d’hospitalització per a pacients que precisen un ingrés en un centre Sociosanitari o Residència geriàtrica per tal de garantir la seva atenció de dependència o fragilitat mèdica.


Són candidats a ingresar en la Unitat de convalescència (prèvia valoració médica):

  • Subaguts: recent malaltia o intervención quirúrgica que precisa mantenir cures de ferides, rehabilitació, supervisió médica i/o d’infermeria
  • Convalescència: empitjorament del seu estat general sobre el que es pot obtenir una millora amb rehabilitació
  • Pal·liatius: pacients en fase final de vida que precisa una atenció sanitaria per a control dels seus símptomes
  • Residència Social de curta estància: ingrés programat per a descansos de la familia / cuidadors
  • Psicogeriatria: empitjorament dels simptomes de demencia o progressió de malaltia