Introducció

La finalitat d'aquest Curs és facilitar les eines necessàries per a poder satisfer les necessitats emocionals i corporals de l' infant en cada etapa de creixement, utilitzant el tacte i el joc com a mitjà per a millorar la seva qualitat de vida.

Destinataris

El curs va dirigit a famílies amb fills d'1 a 6 anys.

Objectius

 • Ensenyar als pares/mares els moviments del Massatge Infantil, adaptats a les diferents edats.
 • Oferir estratègies i recursos per a realitzar el massatge en el nen/a, mitjançant jocs, cançons, contes, etc.
 • Explicar, en general el desenvolupament evolutiu de l'infant a cada edat.
 • Fomentar el respecte i l’escolta per millorar la relació i la comunicació pares-fills.

Beneficis

 • Per als infants:
  • Facilita descobriments sensitius i ajuda a prendre decisions sobre el seu cos.
  • Calma dolors de creixement.
  • Estimula els diferents sistemes i òrgans del cos humà.
  • Potencia l'afectivitat (massatge) i l'ajuda a la concentració.
 • Per als pares:
  • Apropa els pares als seus fills en l’etapa en què es comencen a distanciar.
  • Facilita que els pares estiguin alerta a la necessitat d'autonomia del fill.
  • Per a tota la família:
  • Relaxació a nivell mental i físic.
  • Desperta la creativitat i la sensibilitat, tant en pares com en els fills.
  • Gaudir de temps de qualitat amb els fills i potencia els vincles afectius.
  • Participació dels germans (pot ajudar a descendir la rivalitat entre ells).

Temporalització

El curs té una duració de 5 setmanes. Una sessió setmanal d'una hora i mitja.