Què és el TEA?

El terme Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) fa referència a un conjunt ampli de condicions que afecten el neurodesenvolupament i al funcionament cerebral, donant lloc a dificultats en la comunicació i interacció social, així com en la flexibilitat del pensament i la conducta.

El TEA:

Té un origen neurobiològic
Afecta a l'adaptabilitat de la persona el seu dia a dia.
Afecta la família i a les persones que envolten al pacient amb TEA.


IMATGE UTEA-01IMATGE UTEA-01

Què és la U.T.E.A.?

Objectiu: Discriminació diagnostica i posterior intervenció en pacients de 0 a 18 anys a través d'un equip de professionals especialitzats i l'actuació multidisciplinar amb diferents serveis de l'Hospital.

Com? Mitjançant un protocol específic de detecció, valoració derivació i intervenció amb diferents especialistes (neuropediatria, psicologia, logopèdia, nutricionista, etc.)

Què se li ofereix al pacient amb TEA i les seves famílies?

  • Diagnòstic diferencial
  • Proves diagnòstiques
  • Acompanyament familiar
  • Intervenció
  • Coordinació amb l'escola
  • Tallers d'Habilitats Socials