DSC2791_1DSC2791_1El servei d'Urgències de l'hospital Quirónsalud del Vallès ha dirigit els seus esforços, des de la seva obertura al novembre de l'any 2009, a potenciar el seu creixement i desenvolupament. Treballem perquè l'assistència brindada, contingui el requerit prestigi professional i humà que mereix el pacient, convertint-nos en un referent de salut i d'atenció personalitzada a la població.

L'àrea consta d'una zona d'atenció a adults i una d'atenció pediàtrica a les quals s'accedeix des del Passatge Rifòs,. Totes dues ubicades a la planta zero. Estem vinculats als serveis d'hospitalització, unitats quirúrgiques, radiodiagnòstic, laboratori, endoscòpies digestives, risc cardiovascular, pneumologia, psicologia, nefrologia, medicina esportiva, etc.

Comptem a més amb un servei de seguiment en consultes externes que revaloritzarà al pacient en un interval de 24 a 72 hores, segons requereixi la patologia que va motivar l'assistència a urgències, elaborant un informe amb la informació adequada i necessària per al seu metge de capçalera o el especialista corresponent.