El servei de cirurgia general i de l'aparell digestiu de la clínica del valles garanteix l'existència d'un o dos cirurgians de presència física a la clínica de 09hs a 21hs tots els dies laborables i un cirurgià consultor localitzat les nits a partir de les 21hs a les 09 hs del dia següent i caps de setmana, més d'una franja horària vespertina en cap de setmana de presència física del cirurgià, a continuació descrivim l'activitat assistencial

  • Guàrdies:

Les guàrdies d'acord amb la Direcció del Centre seran localitzades, i de presència física en franja horària vespertina (4hs) els dies dissabtes i diumenges.

Les guàrdies es cobriran per setmanes o per dies amb un calendari rotatori que disposarà el Centre i tots els Serveis implicats amb uns dies d'antelació.

Les guàrdies es cobriran amb un cirurgià localitzable la missió consistirà en atendre totes aquelles urgències quirúrgiques en què sigui requerida la seva presència, la de muntar la cirurgia en cas necessari, presència física en franja horària vespertina i passi de visita durant el cap de setmana.

En cas d'haver de realitzar intervenció quirúrgica urgent i obrir un quiròfan durant la nit, o cap de setmana davant la necessitat ineludible d'haver de practicar la cirurgia, hi haurà un cirurgià de guàrdia per poder intervenir, en qualitat d'ajudant quirúrgic,

També, d'acord amb la Direcció del Centre, tota urgència que sigui diferible, es diferirà per ser inclosa en l'informe quirúrgic de l'endemà. En cas ineludible, com s'ha comentat abans, es muntarà quiròfan durant la nit o cap de setmana amb el cirurgià localitzable i el cirurgià de guàrdia.

Seria convenient tenir protocol·litzat els casos urgents que no siguin assumible pel Centre donat la gravetat de la urgència i tenir unes pautes d'actuació del Servei d'Urgències en cas d'haver de derivar a un pacient a un altre centre amb la capacitat estructural de assumir-ho.

  • Estructura, àrees i funcions de la guàrdia de presència física:

La guàrdia de Cirurgia general en cap de setmana està composta per dos Cirurgians del Servei, en situació de localització. En els dies programats cada mes, un cirurgià realitza guàrdies de presència física. El calendari de les guàrdies d'un mes determinat, es realitza en la segona quinzena del mes precedent i és comunicada a la direcció mèdica, direcció d'infermeria i al servei d'urgències.

Durant la guàrdia, els cirurgians realitzaran passi de visita de pacients del servei ingressats, atendran les trucades relatives a les situacions urgents relacionades amb pacients hospitalitzats al seu càrrec o amb pacients d'altres serveis que presenten patologia quirúrgica urgent. També dóna cobertura a la Urgència de la clínica davant els casos de pacients que acudeixin amb patologia susceptible de diagnosticar i tractar pel cirurgià de guàrdia.

La guàrdia de cirurgia estarà localitzada (de manera temporal) a la segona planta de la clínica del valles i ocupés dos boxes d'UCSI, el 6 serà usat com quiròfan de cirurgia menor i el 4 que serà on el cirurgià interrogui i realitzi l'exploració física del pacient.

A més comptarem amb una infermera quirúrgica qui ens donarà suport en els moments necessaris, com acompanyar en exploracions físiques, circular en les intervencions menors urgents, pautar medicació i extracció de sang si és necessari.