Informació per a pacients remesos a domicili amb traumatisme cranioencefàlic lleu

HA DE SABER

 • La majoria dels traumatismes craneals pels quals consultem a urgències son lleus, rara vegada produiran danys.
 • Després de la seva valoració en el servei d'Urgències, si la seva exploració neurològica és normal,
 • no necessitarà ingrés hospitalari.
 • S´Ha de tenir en present la possibilitat d'aparició de las denominades "lesions secundàries" que no s'aprecien en un primer moment però poden donar manifestacions més tard.
 • Per detectar de forma precoç possibles complicacions tardanes, recomanem:
  • Romangui acompanyat les pròximes 48h per una persona adulta responsable que que li proporcioni les cures adequades i que vigili l'aparició de signes de possibles complicacions.

  • Recomanem romangui en un ambient relaxat, sense sorolls forts o llums intenses.

  • Pot reincorporar-se a la vida normal passades 24-48 hores del traumatisme, si no hi ha hagut canvis en el seu estat, seguint les indicacions del seu metge.

  • Pot dormir les hores habituals però ha de controlar que no presenti més somnolència del que és habitual i que no li "costi despertar".

  • És normal que durant les primeres hores tingui mal de cap. Prengui la medicació que li han recomanat.

  • Ha d'indicar al metge d'urgències el tractament habitual que pren, especialment si es tracta d'anticoagulants.

HA D´EVITAR

 • Eviti prendre aspirina com a analgèsic.
 • No realitzi activitats de risc, ni condueixi durant les primeres 24 hores.

SIGNES D´ALERTA

Acudiu al Servei d'Urgències de forma immediata per a la seva reavaluació en cas de presentar els següents símptomes:

 • Presència de convulsions.

 • Presència de vòmits repetitius, intensos.

 • Mal de cap intens, progressiu.

 • Somnolència persistent, confusió, comportament estrany.

 • Marejos.

 • Debilitat de moviments en braços o cames, dificultat per utilitzar les mans. Manca de coordinació.

 • Visió anòmala, moviments anormals dels ulls, diferent grandària en les dues pupil·les.

 • Sortida de líquid clar o sang per sentit o nas.