Carlos Herrero Hernando

Cap de Servei
Especialitat: Pediatria i les seves Àrees Específiques
Especialitat: Pediatria / Urgències Pediàtriques / Nefrologia pediàtrica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud del Vallès
Especialitats que atén:
  • Pediatria
  • Urgències Pediàtriques
  • Nefrologia pediàtrica
Experiència

Maig 2005 - maig 2009 Metge Intern Resident de Pediatria i les seves àrees específiques. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Juny 2009 - abril 2010 Facultatiu especialista. Guàrdies mèdiques de Neonatologia i Pediatria general. CCEE Nefrologia pediàtrica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Maig 2009 - juliol 2011 Facultatiu especialista del servei de Nefrologia infantil. Hospital Marterno-Infantil Vall d'Hebron.

Juliol 2011 - juliol 2013 Pediatre. EAP Pubilla Cases (l'Hospitalet de Llobregat).

Juliol 2013 - Setembre 2017. Adjunt a direcció. Unitat de Gestió d'Equips d'Atenció Primària (UGEAP) del Prat: CAP Ramona Via, CAP Disset de setembre i CAP Pujol i Capsada

Setembre 2017 - Actualitat: Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Quironsalud del Vallès

Titulació

Llicenciat en Medicina

Especialitat via MIR: Pediatria i les seves àrees específiques

Màster en Gestió d'Equips i Serveis Sanitaris a l'Atenció Primària (GESSAP)

Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA)

Recerca

Cytomegalovirus and paediatric renal transplants: is this a current issue? Fijo J, Espinosa L, Herrero C, Sanahuja M, Vila A, Praena J. Nefrologia 2013;33(1):7-13

Docència

Actualització en nefrologia pediàtrica. 1 hora. Curs Pediatria a la consulta de Primària (exp. Núm. 010673 / 2014-1a edició). Del 15 de maig al 3 de desembre de al 2014.


Antibioteràpia en les infeccions nefrourològiques. Curs d'antibioteràpia a pediatria d'atenció primària (núm. Exp. 010.220 / 2014-1a edició). 28 de maig- 12 novembre 2014


Hidronefrosi antenatal i associació a Displàsia renal. XVI Curs internacional de nefrologia pediàtrica. Hospital Vall d'Hebron. 28-29 octubre 2011

Proteïnúria. Protocol d'estudi i valoració. XVI Curs internacional de nefrologia pediàtrica. Hospital Vall d'Hebron. 28-29 octubre 2011

Trasplantament renal pediàtric. XIII Curs de farmàcia pediàtrica. Hospital Vall d'Hebron. març 2011

Actualització en malformacions urològiques. Societat catalana de pediatria. Formació continuada 2010. Carlos Herrero, Marino Asensio

Monografia: La cefalea al nen il 'adolescent. Protocol de maneig a pediatria d'Atenció Primària Coordinat amb el Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Equip de consens. 1a edició juny 2016. Dipòsit legal B 14.913-2016 juny

Monografia: Urgències pediàtriques d'atenció primària en coordinació amb l'Hospital Sant Joan de Déu. Revisor del document de consens. març 2015

Protocolos diagnósticos y terapéuticos en nefrología pediátrica. Capítulo 12: Hipertensión arterial en niños y adolescentes. Asociación Española de Nefrología Pediátrica. Octubre 2014

Cytomegalovirus and paediatric renal transplants: is this a current issue? Fijo J , Espinosa L, Herrero C, Sanahuja M , Vila A , Praena J. Nefrologia 2013;33(1):7-13

Curs online d'actualització continuada en nefrologia pediàtrica. Capítol 3: tubulopaties que cursen sense hipercalciúria. G. Pintos, C. Herrero

Presentación del ‘Protocol de maneig a pediatria d’Atenció Primària coordinat amb el Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu’. Hospital Sant Joan de Déu. 13 abril 2016

Insuficiencia renal aguda por disgenesia tubular producida por consumo de IECA durante el embarazo. C. Herrero, Á. Madrid, Y. Castilla*, L.E. Lara, R. Vilalta, J. L. XXXVI Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. V Congreso Hispano-Portugués de nefrología pediátrica. 24 a 26 de junio de 2010. Guimaraes

Registro español de Hipertensión arterial infantil. Dra. E. Lurbe / Dr. C. Herrero. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. La Palma. 2009

Manifestaciones renales de la enfermedad de Fabry en la edad pediátrica: Datos de FOS – The Fabry Outcome Survey. C. Herrero, G. Pintos, U.Ramaswami, R. Hartung, M. Beck. 58 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Zaragoza 2009 (Premio a una de las mejores comunicaciones orales del Congreso)

Manifestaciones renales de la enfermedad de Fabry en la edad pediátrica. Datos de FOS – The Fabry Outcome Survey. C. Herrero, G. Pintos, M. Planells, U.Ramaswami, R. Hartung, M. Beck. Hospital U. Germans Trias i Pujol. Badalona. * Investigadores de FOS. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. La Palma. 2009 (Premi a la 4a millor comunicació oral del Congrés)

Peso bajo al nacer: estudio somatométrico y patología perinatal asociada. Herrero C, Gavilán M, Deulofeu J, Flores I, Natal A, Coroleu W. 57 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Santiago de Compostela. 2008

Nefropatía de la obesidad en la edad pediátrica. C. Herrero, G. Pintos, M. Murillo, P. Sol, J. Bel. XXXIV Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. Sevilla 2008.

- Manifestaciones renales de la enfermedad de Fabry en la edad pediátrica: Datos de FOS – The Fabry Outcome Survey. C. Herrero, G. Pintos, U.Ramaswami, R. Hartung, M. Beck.

  • Premio a una de las mejores comunicaciones orales del 58 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (Zaragoza 2009)
  • 4ª mejor comunicación del XXXV Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica. La Palma. 2009