Aquest espai de salut constarà de diferents sessions gratuïtes on professionals mèdics informaran

de temes importantíssims com: ginecologia de l'adolescent, educació i família, nutrició infantil i

salut buco-dental

Les sessions s'impartiran a la sala d'actes de l'Hospital General de Catalunya els dies: 25 de setembre,

30 d'octubre, 27 de novembre i 11 de desembre

Per sisè any consecutiu els professionals d’idcsalud Hospital General de Catalunya han organitzat un cicle

de l’Escola de Pares denominat " Espai dona i nen", un espai on els pares podran exposar els seus dubtes

i inquietuds, participar en la resolució de situacions concretes i constatar pautes d’actuació amb el suport

d’un grup de professionals altament especialitzats.

L’ "espai dona i nen" constarà de diferents sessions gratuites on, professionals médics informaran de temes

com: ginecologia de l'adolescent, educació i famlilia, nutrició infantil i salut buco-dental.

L’escola de pares està dirigida pel Dr. Felix Muñiz, Cap del Servei de pediatria i el Dr. Miguel Ángel Jiménez,

Cap de Ginecología i osbtetricia del icdsalud Hospital General de Catalunya.

Les sessions de l’Escola de Pares " Espai dona i nen" s’ impartiràn en la sala d’ actes del idcsalud Hospital

General de Catalunya els dies: 25 de setembre, 30 d’ octubre, 27 de novembre i 11 de desembre. La inscripció

es obligatoria per a cada sessió ja que el aforament és limitat.

En la cinquena edicció de l’Escola de Pares " Espai Dona i Nen" es desenvoluparan temes de gran importància

en diferents sessions; en la primera la temàtica serà La ginecologia de l’adolescent: La vacuna del

papil·loma, per què?; La píldora: els seus diferents usos en la adolescent y La comunicació amb

l’adolescent. Aquestes sessions les impartiran experts de la Unitat de Ginecologia de l’Adolescent.

En la sessió d’educació i família experts de la unitat de psiquiatria i psicologia infanto-juvenil tractaran Estils

d’Educació i com transmetre la perillositat de les drogues als nostres fills.

En l’apartat sobre nutrició infantil, la temàtica impartida per experts en gastroenterologia i nutrició, exposen

les realitats i mites de l’alimentació infantil, Ha passat de moda la lactància materna? i Els transtorns

conductuals " habituals" de la ingesta en la infància.

Per finalitzar, experts de la unitat d’odontologia pediàtrica impartiran una sessió on s’abordaran diferentes

temes d’interès: Que fer respecte un traumatisme dentari? Per què s’han de tractar les caires en les dents

de llet? Quan colocar ortodoncia: abans o després del recanvi dentari? i Quan començar i com respatllar

les dents? Hàbits que afavoreixen les caries.