Saltar al contenido

  • ¿Es simplemente una moda?

    Los padres de los bebés de hoy en día habitualmente todos pasaron la lactancia durmiendo boca abajo. El miedo a que pudieran hacer una aspiración de las frecuentes bocanadas de los niños en época de lactancia hizo que esta fuera la[...]

  • Quan parlem d´alimentació infantil , hem de tenir en conte, tres diferents etapes del creixement.

  • La evitació de les càries requereix de l’aplicació precoç de practiques preventives orientades a minimitzar factors de risc perfectament coneguts com són l’excés de dolços a la dieta i la mala higuiene bucal.

  • Síndrome de Vaughan-Jackson, a propósito de un caso