1. Cardiologia fetal: Diagnòstic cardiològic fetal, arrítmies, cardiopaties congènites, cardiopaties funcionals, miocardiopaties primàries o secundàries a altres patologies fetals. Ecografia 3-4D fetal: mode multiplanar, tomographic ultrasound imaging (TUI), mode 3D rendering, mode 3D color Doppler, glass body, power Doppler, HD flow, B-flow, B-flow i mode inversió.

  • Tractament mèdic de la insuficiència cardíaca i arrítmies.
  • Intervencionisme fetal. Consell genètic i reproductiu.

2. Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult (UCCAA).

3. Cirurgia cardíaca pediàtrica de malalties congènites i adquirides de tots els graus de complexitat, valvular, de les arrítmies i del congènit adult.

4. Anestèsia cardiovascular, avaluació i consulta per als nens i adults abans de la cirurgia cardíaca i procediments cardíacs no quirúrgics, coordinació de l’atenció, especialment per als pacients que requereixen múltiples procediments, anestèsia i/o sedació per a proves d’imatge, cateterització cardíaca, cirurgia cardíaca i no cardíaca i altres procediments, control del dolor agut i crònic durant i després de la cirurgia.

5. Consulta externa d’alta resolució: visita i electrocardiograma i/o ecocardiograma en la mateixa visita. Seguiment de les cardiopaties associades a síndromes, consultes de segones opinions.

6. Diagnòstic per la imatge: RM, TAC, angiografia.

7. Estudi i tractament de les arrítmies.

8. Hemodinàmica diagnòstica i intervencionista: Cateterisme diagnòstic. Diagnòstic hemodinàmic i/o angiocardiogràfic de les cardiopaties congènites o adquirides que no hagin pogut ser plenament diagnosticades mitjançant altres tipus d’exploracions cardíaques o cardiovasculars. Estudi de la hipertensió arterial pulmonar i biòpsia endomiocardíaca. Cateterisme intervencionista. Es tracta de procediments percutanis que permeten tractar determinades cardiopaties i lesions residuals sense abordatge quirúrgic.

9. Hospitalització a la UVI neonatal i pediàtrica.

10. Hospitalització convencional.

11. Telemedicina.