La medicina de la reproducció humana engloba les tècniques de tractament de l’esterilitat o infertilitat d’algun o de tots dos membres de la parella. Aquesta unitat treballa per augmentar les possibilitats d’embaràs de les nostres pacients, aplicant de manera individualitzada els diferents tractaments i tècniques de reproducció assistida tant de baixa com alta complexitat.

El Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut Universitari Dexeus es va crear l’any 1979 i el 1982 ja va iniciar el programa de fecundació in vitro. El 1984 va fer possible el naixement del primer nadó espanyol per fecundació in vitro, i a dia d’avui ja ha aconseguit més de 20.000 naixements a través de tècniques de reproducció assistida.

Unitats especialitzades:

  • Estudi Integrat d’Esterilitat
  • Preservació de la Fertilitat
  • Anticoncepció
  • Endocrinologia Ginecològica
  • Avortaments de Repetició (Infertilitat)
  • Andrologia
  • Diagnòstic per la Imatge en Reproducció
  • Laboratori de Fecundació In Vitro
  • Diagnòstic Genètic Preimplantacional
  • Programa de Donació d’Òvuls