Què és la cataracta?

Dins de l'ull, tots tenim una lent natural, el cristal·lí, que s'encarrega d'ajudar-nos a enfocar la imatge a la retina per percebre-la correctament. Quan tenim cataracta, el cristal·lí, que és transparent, s'opacifica o es deforma, fent que veiem els objectes borrosos, els colors apagats, la graduació de les ulleres canvia i no podem millorar la visió ni tan sols canviant els vidres.


Què causa la cataracta?

La causa més freqüent de cataractes és l'envelliment del cristal·lí, es considera normal un cert grau d'opacitat a partir dels 60 anys, encara que de vegades apareix en persones més joves. També l'exposició solar excessiva sense protecció pot provocar un tipus específic de cataracta, així com altres circumstàncies com la presa de certs medicaments com els corticoides, tant en forma de col·liri com per via sistèmica. Els nens poden presentar cataracta ja des del naixement, generalment per infeccions sofertes per la mare durant l'embaràs o bé per tractaments administrats. En adolescents i adults joves acostumen a aparèixer també associades a traumatismes oculars.


Quins símptomes provoca?

En la fase inicial, el pacient pot notar visió borrosa, canvis progressius en la graduació, i enlluernaments amb els llums, sobretot amb el sol o bé amb els fars nocturns. Quan la cataracta avança, la disminució de visió no pot corregir-se amb un canvi en els vidres, i algunes activitats habituals es redueixen, com conduir, sobretot a la nit. Si la progressió és molt ràpida, el pacient pot baixar la seva visió de forma dràstica en mesos.


Quin és el tractament de la cataracta?

La cirurgia intraocular és l'únic tractament eficaç per eliminar la cataracta. En l'actualitat no s'espera que s'hagi perdut gairebé totalment l'agudesa visual per operar, sinó que l'oftalmòleg, de forma consensuada amb el pacient, decideix quan és el millor moment per operar, depenent de com estigui afectant aquesta patologia a la vida habitual. En alguns pacients amb glaucoma o hipertensió ocular l'extracció de la cataracta ajuda a disminuir la pressió, associada o no a altres procediments. Quan s'extreu el cristal·lí, s'ha de substituir per una lent intraocular que permet el pacient desprendre’s de les ulleres de manera total o parcial. Les lents monofocals permeten tenir una bona visió llunyana, encara que el pacient pot necessitar ulleres per a prop, les multifocals proporcionen major independència de les ulleres, que en la majoria dels casos és total, però, no totes les persones són candidates a aquest tipus de lent. El seu cirurgià li explicarà detalladament els avantatges i inconvenients de cada tipus de lent en base a les seves necessitats.


Facoemulsificació:

És la tècnica quirúrgica d'elecció i, per tant, és la utilitzada per l'Institut Oftalmològic Quirónsalud Dexeus en pràcticament tots els pacients. La intervenció consisteix en l'aspiració de la cataracta mitjançant ultrasons, a través d'una incisió corneal de 2.2 mm. Posteriorment, i a través de la mateixa incisió, s'implanta una lent intraocular plegable, que es desplega a l'interior de l'ull per substituir el cristal·lí. La seva durada és d'aproximadament 10 minuts, es realitza amb anestèsia tòpica (gotes), sense injeccions, sense tapar l'ull al finalitzar la intervenció, i sense dolor ni durant ni després de la cirurgia.


La reduïda grandària de la incisió permet normalment finalitzar la cirurgia sense punts de sutura, pel evitar astigmatismes i la recuperació visual és molt ràpida. Habitualment és possible fer una vida normal en dos o tres dies. A més, excepte casos extrems, la cirurgia es realitza sempre amb anestèsia tòpica (amb gotes) i per tant s'eviten els riscos de la injecció periocular i de la sedació. Gràcies a això és possible operar a pacients d'edat molt avançada o amb malalties cardiovasculars associades que no serien aptes per sotmetre’s a una anestèsia local o general.

Avantatges de la facoemusificación:


 • Incisió petita (2,2 mm).
 • Indueix poc o gens astigmatisme.
 • Sense sutura.
 • Entre 8 i 10 minuts de durada.
 • Anestèsia tòpica (gotes).
 • Sense injeccions.
 • Sense tapar l'ull.
 • Sense ingrés.
 • Recuperació visual immediata.
 • Reincorporació ràpida a la vida quotidiana (2 o 3 dies).
 • Poques visites postoperatòries.
 • Ull molt resistent a traumatismes.

A més a l'Institut Oftalmològic Quirónsalud Dexeus incorporem la tècnica microinsicional bimanual (MICS-bimanual) que permet operar els dos ulls en el mateix acte quirúrgic i recuperar la visió el mateix dia de la intervenció