Grup de Neurocirurgians Segle XXI - Equip mèdic del Dr. Rodríguez