En els últims anys s'ha produït un canvi en el tractament de la coxàlgia amb l'aparició del concepte de PINÇAMENT o ATRAPAMENT FEMOROACETABULAR. El pinçament femoroacetabular es produeix per la incongruència entre l'extrem del fèmur i el acetàbul en el moviment del maluc. El pinçament acostuma a ser progressiu en el temps. Primer es produeix una inflamació i després una lesió progressiva que pot arribar fins i tot a l'artrosi.

Fins a ara, el tractament acostumava a ser quirúrgic gairebé sempre, amb l'objectiu de restaurar l'anatomia normal del maluc. Aquest tractament es pot realitzar per cirurgia oberta o artroscòpica. L'artroscòpia de maluc és una tècnica relativament recent que permet assolir els mateixos resultats que la cirurgia oberta, però amb menys morbiditat.

La utilització de l'artroscòpia permet realitzar aquestes tècniques amb orificis de menys d'1 cm. Habitualment n'hi ha prou amb un dia d'hospitalització; amb la qual cosa el postoperatori és millor.

A més del tractament del pinçament femoroacetabular, l'artroscòpia de maluc també s'utilitza en:

  • l'extracció de cossos lliures articulars
  • lesions del cartílag
  • lesions del rodet acetabular
  • ruptures de lligament rodó
  • estudi del teixit sinovial i biòpsia per al diagnòstic de malalties reumàtiques
  • artritis sèptica
  • necrosis vasculars del cap femoral (per avaluar les lesions del cartílag)
Fuente: